Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Darkgothicworld.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door www.darkgothicworld.eu dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Bij overeenkomsten met particuliere klanten, zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in Tongeren, alwaar de verkoper is gevestigd in het arrondissement.

HERROEPINGSRECHT

In Belgie geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn. Binnen deze termijn kunt u de bestelling annuleren. Dit kan alleen schriftelijk of via e-mail. Andere annuleringen worden niet geaccepteerd.
Darkgothicworld verstuurd enkel binnen Europa. Indien een bestelling buiten Europa dient verstuurt te worden,gelieve eerst contact op te nemen. Darkgothicworld behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen over te gaan tot annuleren van een bestelling.

GARANTIEBEPALING

Klachten over producten dienen binnen 3 dagen schriftelijk of per email gemeld te worden.
Verzendkosten van verkoper aan koper en eventueel van koper aan verkoper zijn ten allen tijde voor rekening van koper, behoudens indien verkoper van te voren schriftelijk heeft aangegeven deze geheel of gedeeltelijk te zullen vergoeden.

BETALINGSVOORWAARDEN

1.DIRECTE BETALING (Vooruitbetaling met overschrijving)
Dit is de voordeligste vorm van betalen.
Voor een snelle afhandeling van Uw bestelling dient U bestelnummer te vermelden.HERRINNERING

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling digitaal is verzonden, ontvangt U automatisch een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen.

De herinnering wordt verzonden indien de bestelde artikelen langer dan 20 dagen geleden zijn besteld en nog geen betaling is ontvangen.

Indien er geen betaling ontvangen is 30 dagen na de eerste herrinnering, wordt er een tweede herrinnering verstuurd.

Retourzendingen


Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien deze van te voren, middels het speciaal daarvoor beschikbare formulier (retourformulier), worden gemeld en verkoper schriftelijk of via e-mail de retourzending heeft goedgekeurd.
Het retourformulier kunt U per e-mail aanvragen.
Retourzendingen dienen binnen 3 dagen gemeld te worden en binnen 7 werkdagen in ons bezit te zijn.
Onvolledig ingevulde formulieren of retourzendingen zonder retourformulier worden niet geaccepteerd.
De betalingsverplichting blijft geheel bestaan.
Kosten voor retourzendingen komen volledig voor rekening van koper, behoudens in de gevallen waarin Darkgothicworld specifiek schriftelijk of via e-mail heeft aangegeven dit geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te zullen nemen.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
Aanbiedingen kunnen omwille van de hoge administratiekosten niet geretourneerd worden.

Goedgekeurde retourzendingen dienen verzonden te worden aan:

Darkgothicworld
Hezerstraat 27
3640 Kinrooi
België

Niet retour ontvangen artikelen of beschadigde artikelen blijven voor rekening koper.
VAN RETOURZENDING UITGESLOTEN zijn :
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending,
Lingerie zoals bedoeld strings, slips, bh,s en nylonkousen,armstulpen,sokjes,enz... kunnen om hun aard van de stof (rekbaar) niet retour gestuurd worden. Tenzij de verpakking niet geopend is,en of de seal niet verbroken is.


Verkeerd bestelde maten van Korsetten kunnen niet geruild worden wanneer de koper bij aankoop vooraf geen maatadvies heeft ingewonnen bij Darkgothicworld
Daarom heel belangrijk om je maat goed op te meten zoals onderborst, taille en heupomvang

Indien wij een foutief advies betreft de maat hebben gegeven geld bovenstaande niet.


VERKOOPSVOORWAARDEN INZIEN

U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien.

INLICHTINGEN

Uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde opvragen.
Uit het oogpunt van vertrouwelijkheid en de privacywetgeving zullen wij dan de opgevraagde gegevens per post zenden aan het adres zoals het in ons bestand voorkomt.
Voor doorgeven van wijzigingen, zoals een verhuizing, nieuw e-mailadres enz. kunt U een e-mail zenden met de oude en de nieuwe gegevens.

MEER VRAGEN ? MAIL OF BEL ONS GERUST:

info@darkgothicworld.eu


Tel.: 0032-(0)89701592
GSM.: 0032-(0)485160320

Powered By OpenCart
Darkgothicworld © 2019